Shadowzone Gaming - Discord beleidsaanpassingen

Discord heeft het beleid aangepast met een aantal belangrijke wijzigingen die vanaf 28 maart 2022 ingaan.

 · 4 min read

Discord heeft het beleid aangepast met een aantal belangrijke wijzigingen die vanaf 28 maart 2022 ingaan. Deze aanpassingen bestaan uit een aantal toevoegingen van de community regels, wijzigingen van bestaande regels en het duidelijker formuleren van alle regels en voorwaarden. In dit artikel nemen we jullie mee in wat er gaat veranderen en wat het inhoudt. Ook zullen we uitleggen wat de invloed hiervan is op Shadowzone Gaming.


Misinformatie

Discord gaat grote stappen nemen tegen misinformatie en het vestigen van radicale groepen op Discord. Dit heeft als gevolg dat ze enkele wijzigingen doorvoeren in de community richtlijnen. De belangrijkste nadruk ligt op misinformatie, specifiek die sociale of fysieke risico's tot gevolg hebben. Ook ligt er een nadruk op het verspreiden van misinformatie rondom volksgezondheid. Dit is een erg brede definitie en daarom gebruiken we enkele voorbeelden om het te illustreren.

Persoon 1: "Als je iedere ochtend een glas melk drinkt dan krijg je geen covid-19."

Persoon 2: "Een liter afwasmiddel drinken zorgt ervoor dat je geen corona krijgt."

Persoon 3: "Vaccinaties zorgen voor onvruchtbaarheid."

Zowel persoon 1, 2 en 3 verspreiden misinformatie. Alleen de impact van wat iedere persoon zegt is heel verschillend. Als je iedere dag een glas melk drinkt dan zal dat geen kwaad kunnen (behalve als je een melkallergie hebt, maar dat is een uitzondering). Dus wat persoon 1 zegt kan niet zoveel kwaad.

Persoon 2 beweert iets dat directe invloed heeft op de gezondheid van een persoon. Daarmee vormt de uitspraak een fysiek risico. Dat is de reden waarom wat persoon 2 zegt niet toegestaan is en Discord daartegen zal optreden.

Wat persoon 3 zegt vormt geen directe fysieke risico's en lijkt daarmee te vallen onder hetzelfde als het voorbeeld van persoon 1. Alleen het verschil is dat dit voorbeeld wel degelijk een invloed heeft, iets wat onder sociale risico's lijkt te passen. Met het verspreiden van deze misinformatie oefent persoon 3 invloed uit op andermans keuzes om zich wel of niet te laten vaccineren. Daarnaast definieert Discord anti-vaccinatie uitspraken standaard als niet toegestaan. Daarom is een uitspraak zoals persoon 3 doet niet toegestaan.


Informatie buiten het platform

Een andere belangrijke wijziging is het feit dat Discord gebruik gaat maken van informatie van buiten het platform om het platform te modereren. Dit zijn zaken zoals veroordelingen, maar dit betekent ook dat de kans groter is dat ze iets met een report zullen doen als het zich heeft afgespeeld buiten Discord om. Deze maatregel is wel expliciet gericht op situaties die een gevaar vormen voor de Discord community. Voorbeelden hiervan zijn bedreiging van anderen of deelname aan een haatgroep. (Een haatgroep is een groep mensen die haat, vijandigheid of geweld uit naar een specifieke groep mensen.)


Extreme content

Verder heeft Discord verduidelijkt welke soort content niet toegestaan is op het platform. Hieronder vallen video's zoals gore, overmatig geweld of dierenmishandeling. Vooral als de intentie is om anderen te shockeren of lastig te vallen. Er zijn uitzonderingen zoals wanneer het doel is om nieuws te tonen of als het een educatief doeleinde dient.


Andere wijzigingen

Andere toevoegingen die Discord doorvoert is dat kwaadwillende impersonatie van anderen niet toegestaan en spam niet toegestaan zijn. Verder voert Discord enkele wijzigingen door aan al bestaande regels. Hieronder vallen het veranderen van de term 'NSFW' in 'leeftijdsgebonden', het toevoegen van extra toevoegingen van wat niet toegestaan is onder haatzaaien en het invoeren van een harder beleid tegen het indienen van valse reports. Ten slotte heeft Discord in de regels verduidelijkt wat het verschil is tussen publieke gesprekken (in servers) en privegesprekken (in dm's).


Wat betekenen deze wijzigingen voor Shadowzone Gaming?

Wij zullen de wijzigingen van Discord uiteraard zover nodig implementeren in onze regels en handhaven binnen onze vereniging. Veel van deze wijzigingen waren al onderdeel van onze regels, maar wel zal de manier van modereren veranderen.

Voorheen lieten we discussies voornamelijk over aan de persoonlijke mening van een ieder en waren we terughoudend met het modereren tijdens het verspreiden van bepaalde informatie. Nu Discord heeft verklaard dat servers verantwoordelijk zijn voor het tegengaan van misinformatie zullen wij dan ook informatie factchecken en in het geval van misinformatie verwijderen. Hierbij hanteren we een enkele uitzonderingen: persoonlijke ervaringen, het versturen van iets in 'good-faith' en satire/humor.

Het was al niet toegestaan om extreme content te delen binnen de vereniging. Wel gaan we daar één uitzondering aan toevoegen: video's die bedoeld zijn om nieuws te delen of een maatschappelijk belang hebben. Deze uitzondering geldt natuurlijk wel binnen bepaalde grenzen en mag geen enkele intentie hebben om iets shockerends te willen delen. Ook mag dit alleen worden gedeeld in het NSFW-channel.

De andere wijzigingen waren grotendeels al onderdeel van ons reglement. We beseffen ons dat alles afhankelijk is van de context en dat de lijn in bepaalde situaties flinterdun kan zijn. Daarom willen we de hele tijd het gesprek aan blijven gaan over wat wel en wat niet mogelijk is. Bij overtreding zullen we het betreffende bericht verwijderen en de verzender van het bericht een privebericht sturen waarin we uitleggen dat er een bericht is verwijderd en waarom die is verwijderd. Bij herhaaldelijk overtreden zal het afhankelijk zijn van de context welke acties we ondernemen. Twijfel je of je iets wel of niet kunt versturen? Vraag het dan na.


Bronnen:

  1. https://discord.com/blog/important-policy-updates
  2. https://www.theverge.com/2022/2/25/22950432/discord-new-privacy-policy-community-guidelines
  3. https://www.engadget.com/discord-health-misinformation-policy-221000332.html
  4. https://discord.com/guidelines
  5. https://discord.com/blog/addressing-health-misinformation
  6. https://discord.com/blog/addressing-harmful-off-platform-behavior